Je kwaliteit inzetten, van betekenis zijn

Is er een toekomst voor SWB?

Onderwerp: Voorgenomen bestuurlijk besluit reorganisatie ter advisering aan Cliëntenraad en
medewerkers